IVAs Stiftelse

Välkommen till IVA Stiftelse, fastigheten Kvarteret Riddaren 10. Här, mitt i Stockholms puls finns vårt vackra hus som, förutom boende och kontorshyresgäster inrymmer Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, ett 5-stjärnigt konferenscenter, restaurang, festlokaler och exklusiva butiker. Huset byggdes i slutet av 1800-talet som ett nöjespalats med ridning, inomhus cykel- och tennisbana, pampiga festlokaler och fin restaurang. Läs om fastighetens spännande historia under Historik. Välkommen in!


Aktuellt i fastigheten


2024-03-11

Fett i avloppet? Nej, tack!

Visste du att fett som sköljs ned i avloppet kan orsaka stopp längre ned i rören? Det beror på att temperaturen sjunker i avloppsledningsnätet, vilket gör att fettet stelnar och lägger sig längs med avloppsledningarna. Om för mycket fett hamnar i avloppet kan cementliknande klumpar formas och de orsakar stopp.

Häller du ut matolja och fett från matlagningen i diskhon kan det bli stopp i avloppet. Det gör att vattnet inte rinner ner som det ska och i värsta fall kan det orsaka översvämning hos dig och dina grannar.

Förhindra stopp och översvämning

Du vet väl om att det från och med 1 januari i år är förbjudet enligt lag att slänga fett och oljor i avlopp eller restavfall. Tänk därför på att inte skölja ner fettet från din stekpanna i diskhon efter att du lagat mat. Gör så här i stället!

Stekfett

Torka ur stekpannor och kastruller noggrant med hushållspapper. Släng papperet i påsen för matavfall. Då kan matfettet återvinnas och användas i biogasproduktion. Om det är större mängder fett - häll fettet i en behållare, låt det stelna och släng i hushållssoporna eller i påsen för matavfall.

Flytande matfett

När matolja eller matfett svalnat kan du hälla över det i en plastflaska eller miljöförpackning med kork. Använd gärna en tratt så slipper du spill. Släng sedan förpackningen i restavfallet. Ett annat tips är att hälla flytande fett i en behållare och låta fettet stelna i kylen, skrapa ur det och slänga fettet i påsen för matavfall.

2024-01-04
God fortsättning på det nya året!

Jul och nyårshelgerna är förbi och vi har kommit in i ett nytt år. Vi önskar alla nya hyresgäster välkomna till fastigheten och hoppas ni ska trivas.
Nu när julen är över kanske någon har julgranar i lägenheterna som ni önskar bli av med .Dessa kan lämnas på någon av kommunens uppsamlingsplatser för granar som ni hittar här https://www.stockholmvattenochavfall.se/jul.
Ni kan även klippa ner granen och lägga i sopsäckar i er lägenhet (för att slippa nedskräpning av barr i trapphus och på gården) innan nu lägger dessa i vårt gemensamma grovsoprum.   

Fastighetsägaren.  


2023-10-11

Radonmätning bostadslägenheter 

Under ca 3 månader från oktober kommer vi att utföra radonmätning i gårdshuset. Detta är något som alla fastighetsägare i stockholm som inte har gjort mätning som är dokumenterad på miljöförvaltningens hemsida har fått uppmaning att genomföra. Detta för att det ska vara sökbart för alla att se var och hur höga halterna av radon är i de fastighetsbeståndet i stockholm. Mätning av radon är något som regleras av strålskyddslagen. 

Vi kommer nu att placerar ut mätdosor i ett antal lägenheter i bostadsdelen i enlighet med instruktioner från mät företaget vi anlitat.  Ni som får dessa mätdosor i lägenheterna behöver inte göra något annat än att släppa in oss i lägenheten så vi kan placera ut dem på rätt ställen. Därefter ska de ligga kvar på de ställena i ca 3 månader tills vi samlar in dem. Sedan skickar vi in dem för analys och därefter får vi tillbaka mätvärden som vi  rapporterar in till miljöförvaltningen i stockholm. 

Har ni några ytterligare frågor vänligen kontakta fastighetsansvarig Lennart Olsson på lo@iva.se

Hälsningar

Fastighetsägaren

2023-05-30

Målning av fönster

Under juni, augusti och september utför vår entreprenör Flodins måleri målning av samtliga fönster i portarna på Grev Turegatan 12 B, C och D. De kommer att meddela varje lägenhet separat några dagar innan de behöver tillträde till respektive lägenhet.

I samband med målningen ber vi er att plocka undan i och framför fönstren så att målarna lätt kommer åt. Det beräknas ta 1 till 2 dagar i varje lägenhet

Hälsningar
Fastighetsägaren

2023-01-11

UNDERHÅLL AV HISS

Onsdagen den 25/1 2023 kl09:00 stängs hissen på Grev Turegatan 14 av pga. planerat underhåll inklusive byte av vajrar. Den kommer åter att vara i bruk torsdagen den 26/1 från kl16:00.

Hälsningar
Fastighetsägaren

2023-01-03

Gott Nytt år till er alla!

Julgransinsamling

Närmaste insamlingsplats för julgran är Östermalmstorg - Storgatan 1 vid Sibyllegatan.

Kl: 12:00-13:00 följande dagar:

lördag 7 januari, söndag 8 januari

lördag 14 januari, söndag 15 januari

På denna plats lämnar du granen till en sopbil. Lämna inte din gran där vid andra tider.

Julgran som lämnas i grovsoprummet måste vara nedsågad/nerklippt och placerad i svart sopsäck.

Hälsningar
Fastighetsägaren 

2022-05-05

Avstängning av varmvatten 23:00-06:00  den16:e -17:e maj

Natten mellan de 16:e och 17:e maj kl23:00-06:00 Stänger vi av allt varmvatten tillfastigheten på grund ett skadat vattenrör. 

Kallvattnet ska fungera som vanligt under tiden.

Vi ber om överseende med den olägenhet det kan skapa.      

Hälsningar
Fastighetsägaren

 2022-04-13

Mer biogas

Från 1/1 2023 är det krav på fastighetsägarna att tillhandahålla möjligheten att återvinna matrester.

Vi har nu fått på plats kärlskåp på gården för detta ändamål som kommer kunna tas i bruk redan under början av maj 2022.

När vi fått allt levererat från staden kommer vi distribuera den utrustning som behövs till er hyresgäster (både bostäder och kontor) för att ni enkelt och effektivt ska kunna sortera ut ert matavfall. Närmare information kommer sättas upp i trapphus och delas ut i brevlådor.

På gården finnas två kärlskåp som är avsedda för matavfallet. Tillse att ni följer instruktionerna på påsarna och bara kastar det som det är avsett för i dessa så att vi kan bidra till att göra staden renare och friskare.

För mer info om hur man sorterar rätt, läs på https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/sortera-matavfall/

Hälsningar
Fastighetsägaren

2022-03-24

Utbyte av maskiner i tvättstugan   

I vårt arbete att utveckla och energieffektivisera har vi nu kommit till tvättstugan. 

Efter 23 förtjänstfulla år har maskinerna i tvättstugan gjort sitt och dessa kommer nu att bytas ut mot nya och mer energisnåla maskiner. 

Måndagen den 4/4 kommer alla gula maskiner att bytas ut mot nya. 

Det gäller de två torkskåpen, torktumlaren och den ena tvättmaskinen.

Under den dagen kommer tvättstugan att vara helt avstängd.  på tisdagen den 5/4 ska allt var igång som vanligt igen med nya fräscha maskiner. 

Hälsningar
Fastighetsägaren

2021-12-22

God Jul och Gott Nytt År önskar IVAs Stiftelse

När vi nu går mot ljusare tider hoppas vi att ni får tid till lugn och återhämtning inför det nya året.

Lite att tänka på under de kommande högtiderna:

Lämna inte levande ljus obevakade.

När det blir dags att kasta ut julgranen kan detta ske på Stockholms stads särskilda uppsamlingsplatser som ni hittar här.

Om bostadshyresgästerna inte kan ta sig dit de tiderna kan ni även lämna den i fastighetens grovsoprum. Granen ska då klipps ner och packas i sopsäck så att det inte barras ned i trapphus och på gården.

En God Jul och Ett Gott Nytt År önskar vi er alla!

Julgran 2021jpg

Ta hand om varandra.

Hälsningar
Fastighetsägaren

2021-11-15

Grovsoprummet

På förekommen anledning vill vi påminna om att grovsoprummet endast är till för mindre grovsopor från hushåll samt enklare hushållsel.

Vid förra tömningen hittades flertalet lustgasflaskor i grovsoprummet. Allt miljöfarligt inklusive dessa skall lämnas direkt till stadens återvinningscentral av brukaren och får inte lämnas i grovsoprummet.

Läs mer på kommunens hemsida om var du kan lämna ditt miljöfarliga avfall.

https://www.stockholmvattenochavfall.se/mobila?expand=ostermalm#!/detta-kan-du-lamna

Hälsningar
Fastighetsägaren

2021-03-31

Snart dags för fönstermålning

För att långsiktig hålla fastigheten i ett så bra skick som möjligt kommer vi att under april påbörja målning av fönstren i hela fastigheten.

Start kommer att ske under andra halvan av april. Samtliga berörda hyresgäster kommer att bli informerade av målerifirman i god tid innan arbetena påbörjas i respektive lägenhet/lokal. Detta kommer att ske i både bostadsdelen samt i kontoren. Vi planerar att allt ska vara klart till mitten av augusti.

Vid frågor vänligen kontakta fastighetsförvaltaren.

Hälsningar

Fastighetsägaren 

 2021-01-07

Vi önskar våra hyresgäster en god fortsättning med förhoppning om ett mycket bättre 2021!

Vi vill påminna om hur sophanteringen i källsorteringsrummet på innergården skall skötas för att god trivsel och ordning skall kunna upprätthållas.

Tänk på följande:

1. Julgranar skall lämnas till kommunens återvinning enklast vid Östermalmstorg/Sibyllegatan, då blir fjärrvärme av granarna i stället för deponi. stockholmvattenochavfall.se

2. I källsorteringsrummet på innergården vill vi inte att ni kastar in kartonger, dessa skall vikas ihop/tas isär och pressas i vår balpress som står vid Grodans varuintag på första gården.

3. Lägg elsopor i därför avsett kärl.

4. Sängar, möbler, soffor, TV-apparater och annat skrymmande får ej slängas i källsorteringsrummet. Dessa produkter får ni själva transportera till kommunens återvinning.

5. Vi tillhandahåller detta utrymme som service till er. Om vi fortsatt skall kunna erbjuda utrymmet behöver vi er hjälp att hålla ordning och reda (allas ansvar som i tvättstugan).

6. Sopkärlsskåpen på första gården är endast avsedda för hushållssopor. Vi har fraktionerna, glas, papper, plast och hushållssopor.

Om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till oss.

Med vänlig hälsning
Fastighetsägaren

 2020-03-23

Information till hyresgästerna med anledning av smittspridningen av Covid 19.

Fastighetsägaren har under rådande situation utökat städningen av samtliga trapphus. för er trevnad och säkerhet torkas dagligen ledstänger och handtag till samtliga dörrar och koddosor.

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårds­rådgivningen, 1177.

Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser som www.folkhalsomyndigheten.se och www.krisinformation.se eller genom att ringa det nationella informationsnumret 113 13.

 Folkhälsomyndigheten har också smittskyddsinformation på olika språk.

Den pågående corona-pandemin innebär att vi alla har ett eget ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Följ därför gärna nedanstående rekommendationer:

Är du sjuk? Stanna hemma och undvik att vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten i så stor utsträckning som möjligt, till dess att du blivit frisk och varit symtomfri i två dagar.

Håll god handhygien samt nys och hosta endast i armvecket för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar

Undvik sociala kontakter som inte är nödvändiga

Hembesök kan bidra till smittspridning, vänta därför med felanmälningar som inte är akuta

Hjälp gärna till om du har en granne som befinner sig i en riskgrupp, så att denne slipper gå ut i onödan – exempelvis med att handla mat eller gå till apoteket

/Fastighetsägaren

 2020-03-13

INFORMATION FRÅN COMHEM

Den 26 maj blir ditt tv-utbud helt digitalt - Ändra till digital-tv redan nu

Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 26 maj går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna (inkl FM-radio via tv-uttaget) utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.

Från månadsskiftet mars/april börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under april behöver du inte göra något.

Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

Varför moderniseras tv-utbudet från Com Hem?

Digitaliseringen av tv-sändningarna är en del i ett stort digitaliseringsprojekt där Com Hem vill erbjuda sina kunder obegränsad uppkoppling och tv-upplevelser med bästa kvalitet.

Förändringen innebär en direkt förbättring av bild och ljud. Samtidigt frigörs utrymme i nätet som de analoga sändningarna tagit upp, vilket ger kapacitet till stabilare och snabbare bredband.

Nu kan du som bor i en fastighet ansluten till Com Hem dessutom skapa ett konto för Comhem Play, helt utan extra kostnad. Då kan du se de flesta av dina tv-kanaler i din mobil, surfplatta och dator, var du vill inom hela EU. Läs mer om Comhem Play.

Mer information

All information om digitaliseringen finns samlad på comhem.se/digitalisering. Kom ihåg att ändra till digital-tv i god tid innan den 26 maj för att kunna fortsätta se på tv när de analoga kanalerna utgått.

Information is also available in English, Arabic, Dari (Persian), Tigrinya and Somali at comhem.se/digitalisering.

2020-01-14 

Till alla boende gällande sophanteringen

Fastighetsägaren tillhandahåller ”grovsoprum” som en service till hyresgästerna och vi förväntar oss att ni sköter lämning av sopor på ett för alla trevligt och rationellt sätt.

Soprummet är inte avsett för sängar eller större inventarier för vilka ni själva får ombesörja borttransport av.

Vi vill gärna att ni förpackar, slår isär kartonger etc. så att det begränsade utrymmet utnyttjas optimalt.

Det finns även en balpress för kartonger som står i Grodans varuintag som kan användas av er.

Om ni vet att ni har större mängder meddela gärna oss i förväg så vi kan planera in tömningarna. Vi har för avsikt att fortsätta tillhandahålla grovsoprummet men vi behöver er hjälp att hålla bättre ordning.

Även sophanteringen för vanliga hushållssopor samt sopsorteringen på gården behöver bli bättre. Tänk på att förpacka de sorterade soporna så att de inte tar onödig plats då utrymmet är begränsat och tömningsintervallerna fasta.

Om man inte lämnar granen till stadens återvinning kan man lämna den i fastighetens grovsoprum. Granen ska då kapas ner och läggas i säck så den inte tar upp hela soprummet. INGA granar får ställas ut på gården. Detta för allas trevnad.

Fastighetsägaren  

2020-01-11 

God fortsättning 2020 och info grankastning

Nu har vi ett nytt spännande år framför oss. Vi vill passa på att hälsa 2018 års nya hyresgäster välkomna och till alla en God Fortsättning. Så här inför Tjugondag Knut så är det många som funderar på att kasta ut granen. här kommer länk till kommunens hemsida där all information om graninsamlingen finns: http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Bygga--Bo/Atervinn-julgranen/ Här finns även karta för insamlingsplatser och tider för detta. http://www.stockholmvattenochavfall.se/jul

Man kan även lämna den till Sportfiskarna för att bidra till bättre vattenmiljö för fiskarna i Mälaren, läs mer här.

https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/7453 

Om man inte lämnar granen till stadens återvinning kan man lämna den i fastighetens grovsoprum. Granen ska då kapas ner och läggas i säck så den inte tar upp hela soprummet. INGA granar får ställas ut på gården. Detta för allas trevnad.

Fastighetsägaren    

2018-08-28 

Ställningsbygge på bakgården 

Med start fredag v35 kommer företaget som sköter Östermalmshallens renovering att bygga en ställning på IVAs bakgård. Detta för att fasaden som vetter mot vår fastighet ska lagas och putsas. Under byggtiden av ställningen kommer hantverkare att ha tillträde till bakgården genom C-porten. Under själva lagning och putsningsarbetet kommer hantverkarna att i första hand ha tillträde från Östermalmshallen och inte via vår bakgård. Arbetet beräknas var klart innan vintern då ställningen tas bort. Frågor rörande ställningsbygget kan ställas till Östermalmshallens ansvarige i frågan, Gunnar Lindwall som nås på 070-360 61 80 eller Lennart Olsson IVA på 08-791 29 95 lo@iva.se.    

 2018-02-19

Grovsoprum och sophantering för bostadshyresgäster

Vi har nu monterat ny dörröppning till grovsoprummet som hädanefter endast kan öppnas med passerbricka.

Fastighetsägaren tillhandahåller ett grovsoprum som service till er hyresgäster. vi önskar att ni försöker hålla viss ordning och vika ihop kartonger och inte bara slänga in avfall. Detta för att hålla hämtningstillfällena någotsånär enligt schema och undvika att rummet fylls med onödig luftvolym. Självklart är det en miljö och trivsel och kostnadsfråga för att vi ska kunna fortsätta att erbjuda denna service. Vi har märkt upp kärlet för el-avfall tydligare och till vänster slänger man ljuskällor och småbatterier i de röda backarna på väggen. Övriga grovsopor läggs i första hand i kärlen längst in och fyller på utåt varefter de är fulla. Därefter kan man lägga sakerna uppe på. Mindre wellpapp/kartonger kan läggas i den gröna balpressen som står utanför Grodan. Större kartonger SKALL vikas ihop och plattas till innan de ställs in i grovsoprummet. Om ni veta att si ska kasta skrymmande avfall så hör gärna av er till oss så kan vi planera hämtningen.

Sopkärlsskåpen som står på mellan gården är nu igång och testperioden går mot sitt slut. Vi har sett att det blir fullt i kärlet för hushållssoporna över helgerna och har nu beställt ytterligare en inkastlucka som kommer att monteras jämte det nuvarande för att öka kapaciteten. Vi kommer även justera tiden så att luckorna är öppna 60 sekunder mot nuvarande 30 så det finns mer tid till att sortera sina sopor utan att luckorna låses.

Har ni synpunkter och förbättringsförslag så tveka inte att höra av er till oss.

Fastighetsägaren  

 2017-11-20

Cykelrensning under december

Vi gör nu en inventering av cyklar som står på/i IVAs Stiftelses mark och fastigheter. Syftet med inventeringen är att cyklar och annat som saknar ägare kommer att rensas ut, för att ge plats åt cyklar som ägs av boende i fastigheten i våra redan begränsade utrymmen för cykelförvaring. Vi ser det som högst troligt att det finns en hel del cyklar som saknar ägare i fastigheten på grund av att de flyttat och lämnat/glömt kvar sin cykel.

Så här kommer det att gå till:

1 Fastighetsägaren kommer att märka upp samtliga cyklar och övergivna föremål som står i nämnda utrymmen fredagen den 1/12

2 Du som boende / ägare till föremålet tar bort märkningen från din/dina saker SENAST måndagen den 8/1 2018.

3 Cyklar mm som fortfarande har märkning kvar den 8/1 2018 kommer antas vara övergivna och flyttas till ett separat förvar i tre månader. Detta för att eventuella ägare som missat att ta bort märkningen ska kunna återfå sin cykel om den rensats av misstag.

4 Efter tre månader (8/4 2018) kommer cyklarna hämtas av företaget Easy ReCykeling som tar hand om de övergivna cyklarna och renoverar dem så att de kan återvinnas.

Vid frågor kontakta fastighetsägaren.  

 2017-11-06

Kärlskåp för sophantering

Idag levererades de nya kärlskåpen för hushållssopor samt återvinning in på gården. Vi kommer att flytta all hushållssophantering samt sopsortering till dessa kärl då nuvarande soprum kommer att stängas inom kort. Mer info om när allt flyttar ut kommer i god tid när vi säkerställt funktionen. Vi har tidigare flyttat balpressen för kartong in i nya utrymmet utanför Grodans varuintag.

Bostadshyresgästerna kommer kunna öppna samtliga inkastluckor med sin passerbricka så att man kan slänga alla fraktioner i rätt kärl (observera märkning under luckan).

Kontorshyresgästerna kommer få kvittera ut en nyckel till den av er avtalade städfirma så att de kan slänga ert hushållsavfall i de två kärlen utan inkastluckor. För övrigt avfall som tex, kartong, glas, papper och övriga grovsopor som el mm är varje kontorshyresgäst själv ansvarig för borttransporten. Kontor/butiker utan avtal med städfirma kommer få passerbricka för att slänga hushållssopor i luckan för hushållssopor.  

2017-10-16

Ny markvärmeanläggning

I samband med bygget av ny nödutgång, kommer vi nu även att byta ut den gamla markvärmeanläggningen mot en nyare och mer energieffektiv lösning. I och med bytet kommer vi även att lägga ner isolering under för att ytterligare spara på miljön och energiförbrukningen. Under arbetets gång som beräknas starta under v43 kommer det att vara lite bökigt att ta sig fram på gångstråket. Vi ber om överseende med detta och ber er även iaktta försiktighet då det under tiden kommer vara uppgrävt vissa sträckor. Vi kommer i samband med detta att öppna upp så att man kan gå gången runt gården via A-porten. Arbetet beräknas vara klart under v 45.  

 2017-09-25

IVAs Stiftelse har antagit ny miljöpolicy

IVAs Stiftelse äger och förvaltar fastigheten Riddaren 10, Stockholm.

Målet med vårt miljöarbete är att aktivt arbeta för att reducera negativ miljöpåverkan och stärka arbetet för en hållbar utveckling.

I vårt miljöarbete arbetar vi med att:

  • Minska vår energianvändning

  • Aktivt arbete med medvetna hållbara val av material och kemikalier

  • Kretsloppsanpassa vår restprodukthantering

  • Utvärdera leverantörer med hänsyn till hållbarhetsfrågor

  • Öka, medvetandegöra och stödja miljöaspekter gentemot våra kunder

  • Kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling kopplat till miljöfrågor

Planen revideras årsvis och ansvarig för planen åvilar fastighetschefen

Stockholm 2017-10-02

Lars Fog 

2017-06-13

Ny Nödutgång från Wallenbergsalen

För fastighetens vidare utveckling startar vi nu den sista etappen av Wallenbergsalens ombyggnation med en ny nödutgång. Detta görs för att tillfredsställa dagens krav på utrymning samt att frigöra idag svårtillgängliga / låsta källarutrymmen för extern uthyrning. Nödutgångens placering blir utmed restaurang Grodans kök på gården och kommer sträcka sig ca 4 m från befintlig mur och mot gårdsgrinden. Byggnaden ovan mark kommer bli ca 2,5 m på sin högsta punkt och slutta lite utmed fasaden. Placeringen är vald för att minimera påverkan på gårdsytan. Gången mot A-porten kommer att bli kvar som vanligt.

Under byggtiden som beräknas till drygt 2 månader med start i augusti kommer området vid arbetsplatsen att av säkerhetsskäl hägnas in och stängas av, målsmän ansvarar för sina barn. Under denna tid hänvisas alla som ska till port A att gå runt eller över gården. Vi hoppas på överseende ev olägenheter detta kan medföra.  

 2017-06-13

Ny vindsvåning på gång

Under oktober 2017 kommer fastigheten att fortsätta med ombyggnation av råvind till lägenheter. I denna 3:e och sista etapp kommer 1st ny lägenhet att produceras. Den kommer att få adress Grev Turegatan 12 B 5tr. I dagsläget har planering och flytt av vindskontor påbörjats. I samband med byggstart planeras en transporthiss monteras utmed husfasaden i hörnan mellan port A och B. Inflyttning i denna lägenhet är planerad till kvartal 1 2019.

 2016-08-23

Vindsvåningarna klara

Under drygt ett års tid har vi nu hållit på med att omvandla en del av vår råvind till tre nya fina hyresrätter. Detta arbeta är nu under avslutande och från den 1/9 hälsar vi våra nya hyresgäster välkomna till sina nya bostäder.  

 2016-05-26

Möjlighet till AutoGiro

Om ni inte redan använder autogiro finns möjligheten att ansluta er till det för att ha koll på att rätt hyra betalas i tid. Vill ni ha ansökningshandlingar för anslutning till AutoGiro så maila till lo@iva.se eller kontakta Lennart Olsson på 08-7912995.

 2016-03-14

Uppdaterade ritningar för vindslägenheterna

Längst ner på sidan finns nu uppdaterade ritningar på lägenheterna som byggs på vinden. Lägenhet 1 med entré från D-porten är ca: 110 kvm och lägenhet 2 med entré från C-porten är ca: 94 kvm. Lägenhet om ca:58 kvm har befintlig hyresgäst. 

 2016-02-11

Säkerhetsdörrar

Nu är säkerhetsdörrarna monterade i samtliga bostadslägenheter. Lite att tänka på är att man måste lyfta handtaget innan man kan låsa. Dörren har även en funktion som kallas "kod10". Vilken innebär att man kan låsa dörren med sin egen nyckel och ta ur den lite snett "klockan 10" istället för rakt upp (klockan 12). Detta gör att ni kan tillåta tillträde för arbeten av fastighetsägaren utan att behöva lämna ut någon nyckel då fastighetsägaren har en huvudnyckel som passar om nyckeln tas ut snett.

Ett tips är att kontakta ert försäkringsbolag och meddela installationen av säkerhetsdörren då flera bolag ger rabatt på premien för en sådan åtgärd.

2015-12-29

Gott Nytt 2016

2015 har varit ett intensivt år för vår fastighet. Vi har bland annat tagit hand om en vattenskada, startat upp ombyggnation av vind till 2st lägenheter samt öppnat upp en ny entré till en lokal i valvgången in mot gården och mycket mycket mer.
Vi vill även passa på att hälsa 2015 års nya hyresgäster välkomna till vår gemenskap:
Lennart Eriksson Fastigheter AB,
Ole Lynggaard,
LuxeryWatches,
Adrigo Asset Management AB,
Svenska Uppfinnareföreningen
GOTT NYTT ÅR.

2015-09-09

Montering av byggställning

Under vecka 38 kommer byggnadsställningen för ombyggnationen av vinden till lägenheter monteras.

Ställning kommer att placeras på båda bakgårdarna mellan C och D-porten för att byggas upp längs med gavelbyggnaden. En liten materialhiss monteras på lilla gården vid D-porten. Ingen vävtäckning kommer att utföras. Borrning i fasad för förankring av ställningen utförs under montaget.

 2015-06-23

Ommålning av yttertak bostadsdelen

Under sommaren kommer yttertaket ommålas. Innan målning påbörjas kommer taket att högtyckstvättas.

Arbetena utförs av Br. Oscarssons plåt AB. Kontakperson Jonny Oscarsson 070-742 53 60.

 2015-06-18

Avstängning varmvatten

Den 24:e juni kommer varmvattnet vara avstängt mellan 08.00-16.00 för underhållsarbeten på Fortums fjärrvärmenät. Delar av rören som är placerade på bostadsdelens innergård kommer att demonteras och befintliga rör isoleras om under Juli månad.

Kontaktperson Fortum, Zara Pedersen 076-892 58 45.

 2015-06-16

Nya lägenheter på vinden

Under hösten kommer byggnationen av 3 vindslägenheter i gårdshuset att inledas. Bygglovet för 3 lägenheter är klart och planering pågår. Mer information om projektet kommer efter sommaren.

RUBRIK 1
RUBRIK 1

RUBRIK 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

LEVERANSADRESS

IVAs vaktmästeri,
Grev Turegatan 12,
114 46 Stockholm

POSTADRESS

IVAs Stiftelse
Box 5073
102 42 Stockholm

BESÖKSADRESS

Grev Turegatan 16